Бизнес-форум между предпринимателями Китая и Кыргызстана

Бизнес-форум между предпринимателями Китая и Кыргызстана

2024, 02 апреля, Вторник, 16:00

Локация: Отель «Шератон»

Перейти на сайт источника (Торгово-промышленная палата КР)


Описание

🔉Урматтуу ишкерлер!

Сиздерди Кытай менен Кыргызстандын ишкерлеринин бизнес-форумуна чакырабыз. Форумга Кытайдан экономиканын түрдүү тармактарынан 60 алдыңкы компания катышат:

👨‍🌾Айыл чарба
🔋Электроника жана электротехника
♻️Пластик кайра иштетүү
💧Сууну башкаруу
🗺️Туризм
💵Финансы (банктар)
🧪Химия енер жайы
🏔️Тоо-кен өнөр жайы
📈Соода
🚛Транспорт жана логистика

Күнү жана убактысы: 2024-жылдын 2-апрели, саат 16:00.
Өтчү жери: Sheraton мейманканасы.

Уюштуруучулар: Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы, КЭР СУАР Элдик Өкмөтү, Кытайдын Эл аралык соодасын өнүктүрүү боюнча Синьцзян комитети.

_______________________

🔉Уважаемые предприниматели!

Приглашаем вас на бизнес-форум между предпринимателями Китая и Кыргызстана. На форуме примут участие 60 ведущих компаний из Китая из различных отраслей экономики:

👨‍🌾Сельское хозяйство
🔋Электроника и электротехника
♻️Переработка пластика
💧Водное хозяйство
🗺️Туризм
💵Финансы (банки)
🧪Химическая промышленность
🏔️Горнодобывающая отрасль
📈Торговля
🚛Транспорт и Логистика

Дата и время: 2 апреля 2024 года, 16:00 часов.
Место проведения: Отель «Шератон».

Организаторы: Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, Народное правительство СУАР Китая, Синьцзянский комитет содействия развитию международной торговли Китая.