Урматуу Елена Сергеевна

Урматуу Елена Сергеевна

2024, 12 апреля, Пятница, 18:30

Стоимость: 200 сом

Локация: Кыргызский государственный театр юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой

Перейти на сайт источника (Kassir.kg)


Описание

«Урматтуу, Елена Сергеевна!» (драма)
Спектаклдин негизги идеясы мугалим менен окучулардын ортодогу кайчы пикир келишпеген
жат керунуштерду, бугунку кундегу келечек
муундарга тагыраак айтканда окуучуларга сабак
катары эскертуу. Себеби, адам баласындагы бийик
жана ыйык сапатты бири-бирине болгон адилеттуулукту, гумандуулукту, чынчылдыкты,
тебелеп - тепсеп, ез кызыкчылыгын коздеген
спектаклдеги башкы каарман Володя сыяктуу
езумчул, эгоист, керт башн ойлогон окуучну мугалим эжекеси, Е. Сергеевнаны кезге илбей
сыйлабастык мамилеси менен азыркы учурдагы
мектептерде болуп жаткан коомдогу терс керунуш
окуяларды чагылдырып ачык керсетет. Бул
спектакль бугунку кунде мугалимдерге болгон мамилени езгертуп, сыйлоого , урматтоого,
чакырат.. Анткени, келечек турмушта ар бир инсан
мугалим берген тарбия , билим, менен гана чон, максаттарга жетип, коомдо ез ордун таап адам боло алат