«Эсине кел, Жоломан!»

«Эсине кел, Жоломан!»

2024, 09 апреля, Вторник, 18:30

Стоимость: 200 сом

Локация: Кыргызский государственный театр юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой

Перейти на сайт источника (Kassir.kg)


Описание

«Эсине кел, Жоломан!»
Ч. Айтматовдун «Кылым карытаар бир кун» романынын Найман эне легендасынын мотивдердин эркин пайдалануу менен жазылган
инсценизация.
Чыгармада наймандардын башчысы Дененбайдын
уулу Жоломандын жуан-жуандардын колуна тушуп
калып, башына шири (теенун териси) кийгизилип,
эс-акылынан айнып, карачечекей энесин елтургону
баяндалат.
Окуя колго тушкен наймандардын тобун, жуан-жуандар найман экенин унуттуруп, ез урусуна
каршы айгышкан душманга айлантуу процессин чагылдырат.