Алдар Көсөөнүн жоруктары

Алдар Көсөөнүн жоруктары

2024, 26 мая, Воскресенье, 12:00

Стоимость: 100 сом

Локация: Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева

Перейти на сайт источника (Ticket.kg)

Перейти на сайт источника (Kassir.kg)


Описание

Алдар Көсөөнүн жоруктары (2023-ж.) Людмила Молдалиева

Кыргыз-казак элине кеңири тараган “Алдар Көсөө жоруктары” жөнүндөгү уламыш Куйручук сыяктуу эле, анын күлкүлүү жана акыйкаттык үчүн күрөшкөн боорукер сапаттарын сүрөттөйт. Ал дайыма ачкөздүк жана сүткорлукту ашкерелеп, бечара үй-бүлөлөргө же, алсыз адамдарга дайыма жардам бергени даңазаланат. Ал качан болсо шайыр жана дайым эл арасын акылдуу эшеги экөө кыдырып ар түрдүү окуяларды туура чечкен акылгөй жолоочу.

Режиссёр коюучу – Азат Байбеков 
Сүрөтчү-коюучу – Алёна Тихонова 
Музыкасы – тандамал

Каармандар:
Алдар Көсөө – Эрнис Адылбеков, Таалай Мукамбет уулу 
Эшек – Элдар Чечейбаев
Жатыр бай – Мунарбек Алтынбек уулу
Шыгай бай – Мунарбек Алтынбек уулу
Бай – Мунарбек Алтынбек уулу
Казы – Элдар Чечейбаев
Байбиче – Гүлиза Мусабаева
Карачач (Шибеге) – Бурулсун Дубанбек кызы, Нуржан Тойчикеева
Ташкара (Шибегенин сүйгөн жигити) – Гүлиза Мусабаева
Байдын эшектери – Гүлиза Мусабаева, Бурулсун Дубанбек кызы

Цена билета: 100 сом 
Билет баасы: 100 сом

Төлөм 3 жылдан баштап. 3 жашка чейин коштоп жүргөн адам сатып алат.
Оплата с 3-х лет. До 3х лет покупает сопровождающий человек.

Кыргыз мамлекеттик М.Жангазиев атындагы куурчак театры
Кыргызский государственный театр кукол им. М.Жангазиева
Кыргызстан, г. Бишкек 720040, ул. Абдрахманова 230 A

Тел.: + 996 (312) 67 06 41, + 996 (312) 67 06 17
E-mail: teatrkukol1939@mail.ru